Velkommen til Nordsild Havfiske AS

Om oss

Nordsild Havfiske as ble grunnlagt i 2001 av familiene Arvesen og Lundberg. Rederiet eier fiskebåten «Nordsild».  Rederiet Arvesen as kjøpte Nordsild Havfiske as i 2014. »Nordsild» baserer sine inntekter på fiske etter torsk, hyse, sei, seinot, lodde og NVG-sild.

Ansatte

Nordsild Havfiske er et lite rederi med få ansatte. Dette betyr at den enkelte ansatte er verdifull for oss.

Mål

Fiskerivirksomheten har i vårt konsern vært viktig for oss siden 1850-tallet. Vi har fortsatt et langsiktig perspektiv, i den anledning at det går an å ha et langsiktig perspektiv i en så omskiftelig næring som fiskerinæringen.

Fremtidsplaner

Vi har brukt deler av 2014 og 2015 til å forbedre driftsgrunnlaget vårt ved å strukturere inn nye fiskerettigheter i rederiet. Vi har konsentrert oss om rettigheter innen torsk og sei.

Fisket i 2015

Vi har fisket 1721 tonn hvitfisk.